DP Slovenije - Daljinsko plavanje 5km, Bled, Slovenia