DP Slovenije - Daljinsko plavanje 10km, Bled, Slovenia