8. MINI MARATON and Ist SUPERMINI MARATON "SUPETAR 2010" ,SUPETAR (Island of Brac), Croatia

Date: 
Friday, 6 August, 2010 - 22:00

8. MINI MARATON I SUPERMINI MARATON "SUPETAR 2010."  

Mjesto održavanja:   SUPETAR (o. Brač)
Vrijeme održavanja:  07.08.2010.
Dužina:  600 m i 3.000 m
Kontakt:   KŠR ARBUN 021 630 900; Jerka Papić 021 631 092; 091 522 2534