609 in 2015 and later

648 past in 2015 (updated 17-07-'15)

Czech OWS-dálkové plavání