609 in 2015 and later

648 past in 2015 (updated 17-07-'15)

Grand Prix Wielkopolski w pływaniu długodystansowym 2014 - 47# Marathon Swimming "Wpław przez Kiekrz"("Swim through Kiekrz"), Kiekrz, Poland