Randers Open Water, Denmark

Date: 
Saturday, 19 June, 2010 - 07:00

RANDERS Open Water 2010    website

Tænk sig at svømme med strømmen i nogle af Danmarks smukkeste vandløb, med fuglekvidder og smukke enge som kulisse. De smukke rammer kan du opleve, hvis du griber den unikke chance og tilmelder dig Randers Open Water.

 

DATO:      Lørdag, den 19. juni 2010
 
REGLER: Arrangementet vil blive afholdt efter Dansk Svømmeunions regler for arrangementer i åbent vand. Det er tilladt at anvende våddragt, og arrangørerne opfordrer af sikkerhedsmæssige grunde deltagerne til dette. På den lange strækning vil der være krav om brug af våddragt, mens deltagerne har valgfrihed på den korte.
 
ADGANGSKRAV:
For at kunne deltage, skal du være fyldt 15 år. Hvis du er yngre, skal du kunne dokumentere at du kan kan svømme mindst 1.500 meter i et svømmebassin, og bruge våddragt under arrangementet.

Deltagerne vil få udleveret en badehætte med nummer, som du af sikkerhedsmæssige årsager er forpligtiget til at bruge under arrangementet.
 
BANEN: 
Du kan vælge mellem to distancer.

”Den Lange” med en distance på 5,2 kilometer med strømmen. Starten på denne strækning foregår ved Fladbro og de første kilometer foregår ad Nørreå mod syd, gennem de idylliske enge. Efter knap en kilometer løber Nørreå ud i Gudenåen, som ruten fortsætter ad gennem den smukke ådal, og Vorup Enge ind til Randers, hvor der vil være mål ved Randers Regnskov.

”Den Korte” er på ca. 1.000 meter. Starten for denne foregår ved udsigtstårnet ved Randers Naturskole og Randers Kajakklub i Gudenåen. Ruten går også for denne med strømmen i Gudenåen, og har også mål ved Randers Regnskov.

Se kort over ruten her.

Der vil være mulighed for returtransport fra målområde til startsted.

GRUPPER:      Kvinder & Mænd   

ALDERSKLASSER:
Unge            Født 1971 og senere
Senior          Født 1970 til 1951
Veteran        Født 1950 og tidligere

STARTPENGE:
Den Korte Kr. 175,00 og Den Lange Kr. 225,00 ved tilmelding og betaling senest 12. juni 2010.

Hvis du vil have en deltager t-shirt er prisen 50 kr. ekstra. 

Efteranmeldelse er muligt, på dagen, frem til en halv time før start, såfremt der er ledige pladser, mod et ekstra gebyr på kr. 75.

Efteranmeldte deltagere vil ikke modtage deltager t-shirt. Pladser tildeles efter "først til mølle" princippet.
 
PRÆMIER:
Til vinderen af hver gruppe vil der være en præmie.
Der vil ikke være gennemførelsesmedaljer i år.

Efter arrangementet vil deltagere, der gennemfører, kunne udskrive et diplom fra www. openwater.dk
 
OMKLÆDNING:
Begrænsede omklædningsfaciliteter findes ved målområdet, såfremt det er muligt anbefales det at I skifter hjemmefra. Skiftetøj lægges i en plastikpose med dit startnummer. Denne pose transporteres af arrangørerne til målområdet, hvor den efterfølgende kan udleveres.  Transport mellem mål- og startområde kan arrangeres.

TIDSPLAN:

Fladbro - Den Lange
Fra Kl.  9.00  Registrering og efteranmeldelse
Kl. 10.00  Start på Den Lange

Udsigtstårnet - Den Korte
Fra Kl.  10.00  Registrering og efteranmeldelse
Kl. 11.15  Start på Den Korte

Kl. 12.30  Sidste deltager i mål
 
Startliste vil blive offentliggjort senest 17. juni på www.openwater.dk. Se på startlisten hvornår du skal starte. Registrering skal ske mindst 30 minutter forinden, og du skal indfinde dig til start senest fem minutter før start.

FORBEREDELSE
At svømme i åbent vand er anderledes end at svømme i et bassin. Den bedste forberedelse til at deltage i Randers Open Water kan du få ved at træne under instruktion af svømmetrænere fra Randers Gymnastiske Forening i Kærsmindebadet hver fredag aften i maj og juni måned, samt af trænere fra Randers Freja Atletik & Triathlonklub på udvalgte lørdage i Gudenåen. Når du har tilmeldt dig Randers Open Water er du velkommen til at træne med på disse dage. Tilmeld dig tidligt, og få den bedst mulige forberedelse. Se nærmere om træningstider og steder på www.openwater.dk.

TILMELDING:
Tilmelding til arrangementet kan ske her:

Tilmelding til "Den Lange" inklusiv t-shirt

Tilmelding til "Den Lange" uden t-shirt

Tilmelding til "Den Korte" inklusiv t-shirt

Tilmelding til "Den Korte" uden t-shirt

Betaling for deltagelse sker ved tilmelding – se ovenfor.
 
OBS:
Deltagerne stiller op på egen risiko. For deltagere under 15 år kræves forældreaccept.
 
Ved dårlig vandkvalitet, for lav vandtemperatur, for få tilmeldte eller andre uforudsigelige forhindringer, forbeholder arrangørerne sig ret til at flytte arrangementet eller aflyse det. Check www.openwater.dk inden du kører hjemmefra herom. Arrangørerne opdaterer løbende denne side, og fredag aften kl. 18.00 vil der ligge en besked om aktuel status. Arrangørerne forbeholder sig til trods herfor at kunne aflyse uden varsel.
I tilfælde af aflysning vil de tilmeldte kunne få refunderet halvdelen af tilmeldingsgebyret.

Af hensyn til trafikken, skal alle deltagere være i mål senest kl. 12.30. Arrangørerne forbeholder sig ret til at lade følgebåde og livreddere samle deltagere op der ikke sikkerhedsmæssigt forventes at kunne gennemføre distancen.

Ved spørgsmål, kontakt Dansk Svømmeunion, udviklingskonsulent Kirsten Hedebykgh@svoem.dk tlf. 2916 0904 eller Rander Freja Atletik & Triathlon, Jan Dich-Mortensen jdm@hsminerva.dk tlf. 2671 9208.

Arrangører:
Randers Freja Atletik & Triathlon
Randers Gymnastiske Forening - Neptun og
Dansk Svømmeunion

Hvis du ikke har en våddragt, kan du leje en hos

www.vandsportogtriatlon.dk

.